Inleiding

Inleiding

(Er wordt steeds nieuwe informatie toegevoegd.)

De website geeft informatie over (het verzamelen van poststukken met) civiele postcensuur.  Dit is een eerste aanzet om tot brede beschrijvingen te komen. 

Postcensuur reikt verder dan het verzamelen van beelden of plaatjes. Het poststuk is een historisch document, en vertelt een verhaal; een momentweergave in de geschiedenis. Belangrijk zijn, naast de censuurkenmerken, de tijd, de plaats van verzending en aankomst,  en de historische context. De afzender en / of de geadresseerde kunnen ook van belang zijn.

Het standaardwerk is van Kurt Karl Wolter uit 1965-1966; Die Postzensur, Handbuch und Katalog, Band I, Vorzeit, Frühzeit und Neuzeit (bis 1939), Band II Neuzeit 1939-1965.    Latere werken betreffen postcensuur over een bepaalde periode of van een bepaald land, zoals bijvoorbeeld Stich, H.F. , Stich, W.  and Specht, J. (1993) Civil and military censorship during world war II. Postal history en (1994) Postwar years of Germany 1945 – 1948. Postal history. Deze website beoogt een zo volledig mogelijk actueel beeld te geven van de civiele postcensuur in de 20e eeuw.

De postcensuur is een onderbelicht deel van de filatelie. Censuurbrieven worden veelal genoemd als onderdeel van bredere, gespecialiseerde  verzamelingen, posthistorische studies of beschrijvingen van censuur gedurende een bepaalde periode, of een bepaald land. Meestal betreft het bijzondere of unieke poststukken. Het censuurbrieven verzamelen als specialisme (als zodanig), zoals men bijvoorbeeld een land of een motief verzamelt, komt weinig aan bod. 

De website bevat de volgende delen;

  • OVER POSTCENSUUR ; Wat is postcensuur?  Waarom is er postcensuur? Wie censureert? Hoe werkt het?  Wat zijn de censuurkenmerken?
  • CHRONOLOGIE ; Wanneer vond postcensuur plaats? En door wie?
  • LANDEN ; Landen, alfabetisch per werelddeel, met de periode(s) van postcensuur. Per land kan doorgeklikt worden naar voorbeeldbrieven. Veel aandacht wordt besteed aan de literatuur.

Met de zoekfunctie (rechts of onderaan de pagina) kan direct op land,  jaar of ander kenmerk gezocht worden.

De nadruk zal liggen op de civiele censuur, op dat overgrote deel dat na passage van de censuurinstelling doorgestuurd is naar de geadresseerde. De zeldzame terugzendingen of zendingen met speciale toegevoegde berichten van de censor(en) volgen in een later stadium.

De schrijver verzamelt al jaren poststukken met censuurkenmerken die aangebracht zijn door  een bestuurlijke of militaire instantie, zowel in papieren als in digitale vorm. De opgedane kennis en ervaringen zijn belangrijk om te delen met geïnteresseerden.

De website is verre van volledig. Commentaren, bijdragen en aanvullingen, via email info@postcensuur.nl of via de blog, zijn welkom.

April 1940 brief van Nederlands Indie naar Nederland met Duitse censuur(kenmerken).