Lak censuurstempels

Lak censuurstempels

René Hillesum attendeert op lakcensuurstempels welke op de website ontbreken. En op zijn tentoonstellingssite www.boekenland.com .

Dank hiervoor.