Filatelisten Vereniging Zuidelijk Afrika

Filatelisten Vereniging Zuidelijk Afrika

Dank aan de heer Johan Diesveld voor toezending van artikelen over Zuid Afrikaanse censuur.