POSTOORLOG

POSTOORLOG

VOOR 1948

1933-1938 Postoorlog tussen Hongarije en Tsjecho-Slowakije. Reden; postzegel met het patriarchaal kruis.

1934 brief van Hongarije naar Tsjecho Slowakije; niet toegelaten.

1948-1990

1948 – 1949   BERLIJNSE POSTOORLOG. Reden; uitgifte van eigen postzegels West-Berlijn.  

1949-1960   tussen de Amerikaanse, Britse en Franse bezettingszones in Duitsland en later de Bondsrepubliek Duitsland aan de ene kant en de Sovjet-bezettingszone in Duitsland (SBZ) en later de Deutsche Demokratische Republik(DDR). Reden het zegeltje ‘Notopfer Berlin’, Europazegels en dergelijke.

1958 Brief van West Duitsland naar DDR; retour.

1959-1960   Wereldvluchtelingenjaar, postzegels met dit thema niet herkend door Polen, Tsjecho-Slowakije, Roemenië en de Sovjet-Unie.

… 

1961  tussen Oost-Berlijn en West-Berlijn.  Reden; claim Hauptstadt.

1966  tussen Duitse Democratische Republiek / Tsjecho-Slowakije  en Spanje. Reden; herdenkingszegels Spaanse burgeroorlog.

1966-1972  tussen West-Duitsland   en  de  Duitse Democratische RepubliekPolen en de Sovjet Unie. Reden;  serie Deutsche Bauwerke. 

1969 postkaart van West Duitsland naar Sovjet Unie; retour.

Postoorlogbrief uit 1971. teruggestuurd op grond van de postzegel met afbeelding van een historisch gebouw in de stad ‘Stettin/Pommern’ zien, toenmalig Duits. Na de tweede wereldoorlog is de stad het Poolse Szczecin.

1965-1967  tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Oostbloklanden. Reden postzegel ‘20 jaar verdrijving’ 

1965 brief van West Duitsland nar Hongarije; retour.

1965 – 1970  tussen  Rhodesië en Groot-Brittannië. Reden; onafhankelijkheid van Rhodesië niet erkend.

1970 postoorlog; brief van Rhodesie naar het Verenigd Koninkrijk met postzegel weigering.

..

1967 – 1972  tussen Israel en enkele Oostbloklanden. Reden postzegels betreffende annexatie van Oost Jerusalem.

1970 brief van Israel naar DDR; niet toegelaten.

1971  tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse Democratische Republiek. Reden DDR eerstedagenveloppen met de zegels ‘10 jaar Antifascistische Beschermingsmuur’, ‘Onoverwinnelijk Vietnam’ en ‘Internationale gedenkplaatsen’. 

1971 Brief van DDR naar West Duitsland; retour.

1971 – 1972  Postoorlog tussen Guatemala en Belize. Reden:aanspraken op Belize.

1985-1989  tussen de Bondsrepubliek Duitsland  en de DuitseDemocratische Republiek, Polen, Tsjecho-Slowakije, Bulgarije, de Sovjet-Unie, Mongolië en Afghanistan. Reden;   West Duitse postzegels ‘40 jaar Heimatvertriebene’, ‘30 jaar Bundeswehr’ en ‘Reichstagsgebäude’ 

1988 1e dagenvelop van de DDR naar West Duitsland; geweigerd.
1986 brief van West Duitsland naar DDR; retour.
1985 brief van West Duitsland naar Tsjecho Slowakije met retourstempel.

1988 – 1992  Postoorlog tussen Volksrepubliek China en Taiwan. Reden; onwelgevallige zegels of opschriften van het andere land.

1999 Postoorlog van Libanon tegen Frankrijk. Reden; Franse postzegel ‘40 Jaar diplomatieke betrekkingen tussen Frankrijk en Israël’

Literatuur:

Burhop, D. en Heijs, J. Postkrieg-Spezialkatalog 1870–2008; 7. Auflage, 2011.

Elsner. W. Der Berliner Postkrieg 1948-1949

Elsner. W. (2011) Die ‘Klassischen Postkriege’ – vor 1948’/The ‘Classical’ Postal Wars – before 1948.

Foschepoth, J.     Verfassungswidrig?   Post- und Fernmeldeüberwachung in der frühen Bundesrepublik.   Das Archiv 3/2013.  Seiten: 18-25.

Heijs, J.  >>Postkrieg <<   Postkrieg-Spezialkatalog 1948 – 1994. DEDO BURHOP / JAN HUIJS 1996.

Heijs, J.  Postkrieg von 1870 bis heute: Ein doch nicht ganz abgeschlossenes Sammelgebiet: eine Bestandsaufnahme.  Philatelie und Postgeschichte. 2015, 382, S. 49–53

Kring, A. (2005) Postkontrolle in der DDR und BRD 1949-1990. 115S.

Mark, G.  Post war – Rhodesia / Zimbabwe – Exchange Control. In: C.C.S.G. Bulletin. 2017, 44, 4, p 129-132

Vogt, W. Postkontrolle in der Bundesrepublik Deutschland. AGZ Rundbrief 129, 2011, p 18-21.

Belangrijke websites:

http://www.postkrieg.info

https://de.wikipedia.org/wiki/Postkrieg

https://postkrieg.jimdo.com

https://www.exponate-online.de/e_exponat.asp?a=1&e=28  Innerdeutscher Postkrieg; Exponate-Online; Anonymus.

Postgeschichtliche Sammlungen; Innerdeutscher Postkrieg
Zur Diskussion im BDPh-Forum