SURINAME

SURINAME

1940-1945

1944. Brief van Suriname naar Argentinië met censuur van Suriname.

1943. Brief van Suriname naar de Verenigde Staten met censuur van Suriname en de Verenigde Staten.

1943. Brief van Curacao naar Suriname met censuur van Curacao en Suriname.

1945 brief van Suriname naar de Verenigde staten met censuur van Suriname en de Verenigde Staten.

Literatuur: SURINAME

Van Dieten,   Suriname, censuur. Op deze pagina staat een overzicht van alle tot nu toe bekende censuurstempels en censuurstroken, die in Suriname zijn gebruikt in de jaren 1939 – 1947 https://www.vandieten.nl/artikelen/suriname-censuur-2/

Julsen, F.W.  (1970)   The Censor Markings of Surinam, 1940-45, 38p.

Julsen, F.W.  The Censor Markings of Surinam, 1940-1945. Part One. CCSG 1980, 7, 5, p 90-95A  +  CCSG 1980, 7, 6, p 112-117  +  CCSG 1980,   8, 1, p 16-21.

Kamper, T. De Internerings- en Censuurdienst in Suriname gedurende de tweede wereldoorlog. In: ZWP 2004, october, p 71-78.

Westering,  P.C. van   Postcensuur in Suriname 1939 – 1947.  In:De Postzak nr. 100 (1973)  t/m nr. 108/109 ( 1975).