AGZ en CCSG

AGZ en CCSG

Er is begonnen met de indexen door te nemen van de Civil Censorship Study Group (CCSG) en de Arbeitsgemeinschaft Zensurpost (AGZ). De wat algemenere artikelen komen in aanmerking opgenomen te werden.